Kundcase

I-Tech

I-tech kundcase

I-Tech AB är ett svenskt bioteknikföretag som utvecklar lösningar för att minska marin påväxt på fartygsskrov. Företaget grundades 1990 och har sitt huvudkontor i Mölndal. Företagets huvudsakliga produkt är Selektope®, en bioteknisk innovation som används för att förhindra att alger, snäckor och andra organismer växer på ytor.

Mitt uppdrag

  • Utveckla en ny hemsida åt I-Tech. Bygg en skräddarsydd WordPress tema och mallar med stöd för 2 språk: svenska och engelska
  • Koppling till Modular Finance (MFN) för att visa aktiepris, aktiegraf, nyhetsbrev och pressmeddelanden.
  • Filter i pressrummet för att filtrera mellan regulatoriska, icke-regulatoriska meddelanden samt rapporter.

Resultat

  • En modern och informativ webbplats som kommunicerar I-Techs erbjudande på ett effektivt sätt.
  • En bättre kundupplevelse genom funktioner som gör det lättare för besökare att hitta den information de söker.
  • Större global närvaro genom stödet och hanteringen av två språk.
I-Tech